Strona główna Aktualności
     Aktualności
Szanowni Pa?stwo,Do wynaj?cia niewielki, dwupokojowy lokal u?ytkowy o powierzchni 30m2, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Budynek po?o?ony jest w dzielnicy Grzeg?rzki przy ulicy Cysters?w 7B. W pobli?u znajduj? si? ulice Mogilska i Alej? Pokoju, co zapewnia ?atwy dost?p do komunikacji miejskiej. Najbli?szy przystanek tramwajowy jest zaledwie 150 metr?w od biura (linie 52 i 10). Samoch?d mo?na parkowa? przy ulicy, lub na strze?onym parkingu znajduj?cym si? nieopodal. W budynku obok, na parterze jest restauracja.Budynek, w kt?rym znajduj? si? pomieszczenia pod wynajem, to pi?kna kamienica o secesyjnej architekturze. Obecnie jest siedzib? kilku firm; biura architektonicznego, radcy prawnego, biura nieruchomo?ci i firmy leasingowej. Kamienica posiada system alarmowy z podzia?em na strefy oraz domofon. W 2012 roku wymalowana zosta?a na nowo ca?a klatka schodowa.Lokal znajduje si? na niskim parterze budynku. Sk?ada si? z dw?ch pomieszcze? biurowych o powierzchni 13m2 i 17m2. Wsp?lny w?ze? sanitarny znajduje si? na korytarzu. Stan do wej?cia - p?ytki gresowe na pod?ogach, malowane powierzchnie ?cian, stolarka okienna drewniana, instalacja alarmowa, telefoniczna, internetowa, centralne ogrzewanie.Czynsz 40 z?/m2 netto media ok. Lokal wolny od zaraz! Zapraszamy do ogl?dania!Poni?ej pe?na specyfikacja:Lokal na niskim parterze: Powierzchnia ??czna: 30m2

(dwa pokoje – z dost?pem do ?azienki na korytarzu)Stan pod??g:

p?ytki gresowe

Stan ?cian:

malowana powierzchnia lokalu

Stan instalacji:

instalacje elektryczne

instalacja telefoniczna

instalacja internetowa

Stan stolarki okiennej:

mahoniowa stolarka okienna pokryta lakierem wraz z okuciami

wewn?trzne, otwierane kraty okienne

Stan stolarki drzwiowej:

mahoniowa stolarka drzwiowa - szyby witra?owe, drzwi pe?ne,

wraz z zamkami,

Wyposa?enie lokalu:

gniazdka elektryczne, gniazdka telefoniczne, gniazdka internetowe, wy??czniki ?wiat?a, lampy, aparat domofonu, w ka?dym pomieszczeniu grzejniki wraz z g?owicami termostatycznymi
Wi?cej og?osze?: Og?oszenia nieruchomo?ci
Sprzedam dzia?k? rekreacyjn? o powierzchni 2500 m2 nad samym jeziorem Wytyczno

Do sprzedania przepi?kna dzia?ka rekreacyjna o powierzchni 2500 m2, domek letniskowy,

studnia g??binowa, du?a kom?rka na narz?dzia, kosiarka spalinowa, narz?dzia.

15 letnie zadbane drzewa i krzewy, g?sta trawa.

Bezpo?rednie doj?cie nad jezioro. Dojazd z drogi nr 82.

Do najbli?szej miejscowo?ci Urszulin 3 km.

Ksi?ga wieczysta, pe?na w?asno??.
Wi?cej og?osze?: Og?oszenia nieruchomo?ci
Do wynaj?cia pawilon handlowy o pow. 44m, po?o?ony bezpo?rednio przy osiedlowej drodze asfaltowej, zlokalizowany w Rzeszowie na du?ym osiedlu mieszkaniowym. W ska?d lokalu wchodzi: sala sprzeda?y z witrynami, zaplecze sanitarne, wc oraz cz??? magazynowa. Lokal do aran?acji wed?ug potrzeb najemcy. Dost?pne wszystkie media, w tym si?a. Pawilon dobrze widoczny na osiedlu, umiejscowiony przy ulicy o du?ym ruchu pieszych. Polecam !
Wi?cej og?osze?: Og?oszenia nieruchomo?ci
Do wynaj?cia lokal handlowo – us?ugowy o powierzchni 60 m2 znajduj?cy si? na I pi?trze w pawilonie handlowo – us?ugowym w dzielnicy Drabinianka. Jest to powierzchnia otwarta, wysoko?? ok. 3 m. Standard dobry, pod?oga p?ytki, podwieszony sufit, o?wietlenie punktowe, okna PCV. Wszystkie media, co z sieci miejskiej. Lokal znajduje si? w s?siedztwie z innymi lokalami us?ugowymi (sklepy, biura, zak?ad krawiecki, serwis komputerowy), a ca?y budynek – w otoczeniu blok?w wielorodzinnych. Istnieje mo?liwo?? wynaj?cia po?owy lokalu – 30 m2. Do wynaj?cia r?wnie? przylegaj?ce pomieszczenie magazynowe o pow. 20 m2 z dost?pem do windy towarowej.
Wi?cej og?osze?: Og?oszenia nieruchomo?ci
Bardzo ?adnie po?o?ona dzia?ka budowlana z widokiem na morze i jezioro Kopa?. Dzia?ka o powierzchni 7 061 mkw., w kszta?cie prostok?ta o wymiarach 30 x 235 m, bokiem o d?ugo?ci 30 m graniczy z gruntow? drog? dojazdow? – droga prowadz?ca z Zakrzewa G?rnego do Cisowa. Zgodnie z obowi?zuj?cym planem zagospodarowania przestrzennego le?y ona na terenie oznaczonym symbolem MU-1, tereny zabudowy mieszkaniowej, us?ug nieuci??liwych oraz produkcji rolnej. W ewidencji grunt?w dzia?ka oznaczona jako rola klasy R IIIb o pow. 1 875 mkw., R IVa o pow. 3 098 mkw. i R IVb o pow. 2 088 mkw. Pr?d na dzia?ce, woda w odleg?o?ci 100 m od granicy dzia?ki. Na terenie stoj? dwa drewniane kontenery. Dzia?ka po?o?ona na wzniesieniu, ze spadkiem w kierunku po?udniowym. Zakrzewo (201 mieszka?c?w) le?y na terenie gminy Dar?owo, w odleg?o?ci 2 km od jeziora, 4 km od Dar?owa, 6 km od morza, 26 km od S?awna i 43 km od Koszalina.Licencja zawodowa nr 5154
Wi?cej og?osze?: Og?oszenia nieruchomo?ci

znaleziono: 9294 artykuły na 1859 stronach
« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - nastepna »
GotLink.pl